>12114..12277
ISPDEYLELKRKVSHLNNEVGALILENIILKNEVAKLGGDPDFLGNVDAEGKA