>2384537..2385215
ICVSTYRPCYVSLVCKKIRGKLRVYVHITIEGVTKPKQDRFGNFKHSRGNGVVGCDIGTQ
TIAYTTETKAGLKNLAERGSCIEVNERKERRIYRAMDRSRRAMNPDNYNEDGTIKKGKKK
WTYSNRYKKLRTKHTELCRINAINRHLAINEEVNELRSLGDIFVTEPKNAKKLQKRAKTG
KRKKRFGRSIKNRCPGCFQSQAKRKFRIYVEVPNDYKASQYDHTSD