>2382240..2383825
AAGAVVGGGTIFAGNNAVYAAELGSESGSTENLDGIGSQSVSESVSESVRPTNSQVSNQA
QGRNLARAENSFAQNTLGNNVATVSEDENTNDDGTVNAEVTNKAESESISKSASTSASTS
ASISASTSASTSVSTSASTSASTMYSDVDSKESLNVAVSESLSLSEAGAENTSGNPLDSA
STSTYEGSLSDAINSFDLKYSQIQSNYDSQIAISKENNEYLTKLYGEITEQMAKVKEAYE
YAYNNKTDKLNSDKYDYYKLVDDLAVMYAKYFLFQQENRKIDIIDKTDWEKDEGKNNYIK
IDYYDANKNKQSAYFDYIITDKNNNKIDGEDKWYHNYKYDKVSIMVLKKSPKYVNGNNEF
YFYDDYSTSIKGNRVFYINNQKLTMDSNQSSYIKEYTYIGNDQYKVSYVLNGKSYEHEFT
MSTKTKYIWKDHHIVEKTIPNFADISNPQSPGYNGVKGQIFFSQDKFERKLDPYQELEKQ
KSESLSTMKSESASLSTSISDSLAAIRSESASTSASTSASTSASTSAS